Don't Miss

Niemiecka gospodarka wrzuca wyższy bieg

By on 10/04/2017

W najnowszej analizie, firmy Euler Hermes, będąca liderem europejskiego rynku ubezpieczeń kredytów oraz grupa Allianz, lider europejskiego sektora ubezpieczeniowego – przedstawiły swoje szczegółowe prognozy dotyczące dalszego rozwoju gospodarki Niemiec. W pierwszym półroczu 2017 roku, niemiecka gospodarka zdecydowanie przyspieszyła. W ujęciu rocznym, wzrost PKB Niemiec wyniósł +2,7%, co stanowi wynik najlepszy od pierwszego półrocza 2011 roku. Tego rodzaju pozytywna dynamika utrzyma się z pewnością także podczas drugiego półrocza, chociaż stopa wzrostu będzie nieco niższa, niż w okresie pierwszych 6 miesięcy 2017 r.

Niemiecki eksport, który w pewnych okresach nieco cierpiał, w roku 2017 znów osiąga bardzo wysoki poziom. Na rok 2017 przewidywany jest wzrost niemieckiego eksportu o +4%, a Niemcy z pewnością utrzymają swoją wysoką pozycję na światowych rynkach. Perspektywy na rok 2018 są podobne,
a przewidywany wzrost wartości eksportu jest nieco niższy od 4%.

Począwszy od roku 2008, niemiecka gospodarka w znaczący sposób korzysta ze wzrostu konsumpcji, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Niemniej jednak, inwestycje nie przyczyniają się do tego rozwoju w odpowiednio znaczący sposób. Prognozy na ten rok są bardziej korzystne – inwestycje w sektorze budownictwa powinny przyczynić się do dalszego przyspieszenia wzrostu niemieckiej gospodarki.  Wzrost wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego, dobra sytuacja przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o dostępny kapitał obrotowy oraz korzystne warunki finansowania: spełnione są wszystkie warunki korzystne dla wzrostu inwestycji w sektorze maszyn i wyposażenia.

Bez uwzględnienia inflacji, w roku 2017 wzrost PKB Niemiec powinien wynieść +2%, co będzie stanowić najlepszy wynik w okresie 3 ostatnich lat (od +1,7% do +1,9%). W roku 2018 ta dynamika wzrostu gospodarczego powinna nadal się utrzymywać (+2%). Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych będzie niższy, niż w roku 2017, ze względu na mniejszy przyrost realnej siły nabywczej. Niemniej jednak, wartość inwestycji w sektorze maszyn i wyposażenia powinna w roku przyszłym ulec podwojeniu.

Inflacja w Niemczech pozostaje niska. Pomimo zdrowej sytuacji gospodarczej i niskiej stopy bezrobocia, nic nie wskazuje, aby inflacja miała wzrosnąć. Krzywa Phillipsa, ilustrująca ujemną korelację pomiędzy stopą bezrobocia a inflacją płac, nie wskazuje na występowanie jakichkolwiek problemów.

Bieżąca nadwyżka budżetowa Niemiec jest związana z przewagą oszczędności w odniesieniu do inwestycji na krajowym rynku. Olbrzymie nadwyżki finansowe przedsiębiorstw nienależących do sektora finansowego są szczególnie istotne. Podczas, gdy w latach 90-tych XX wieku, wysoki deficyt stanowił praktycznie regułę, od roku 2009 niemieckie firmy odnotowują doskonałe rezultaty finansowe i wciąż znajdują się w fazie rozwoju. Poziom ich inwestycji na krajowym rynku pozostaje jednak zbyt niski, co z pewnością związane jest z niepewnością co do dalszej sytuacji politycznej i gospodarczej. Niemniej jednak, niski wzrost gospodarczy w okresie ostatnich lat wymagał jedynie nieznacznego podniesienia zdolności produkcyjnych.

„Decydujące znaczenie dla rozwoju niemieckiej gospodarki w roku bieżącym ma przede wszystkim sektor budownictwa oraz dynamiczny wzrost wartości eksportu do krajów strefy euro. Po zbliżających się wyborach, nowa koalicja rządowa będzie jednak musiała wrzucić wyższy bieg. Aby możliwe było przekroczenie wreszcie progu 2%, konieczne jest przeprowadzenie reform skarbowych oraz realizacja proinwestycyjnej polityki publicznej” – podsumowuje Ludovic Subran, Główny ekonomista firmy Euler Hermes.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments