Don't Miss

W jaki sposób wykonuje się pomiary wymiany powietrza?

By on 10/31/2017

Obowiązkowe regulacje prawne dotyczące przeglądów wentylacji grawitacyjnej zakładają okresowa kontrolę obiektu budowlanego, których elementem są badania przewodów kominowych – dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych, a także pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Na czym one polegają i jaki jest ich cel? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

 

 

Dlaczego należy wykonywać pomiary wymiany powietrza?

Kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku przez właściciela lub zarządcę budynku. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli oraz instalacji, które są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a także niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych. Podczas niej realizuje się także pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji oraz klimatyzacji. Ich koncepcją jest określenie, czy instalacja spełnia określone założenia projektu, a także czy podczas projektowania przyjęto właściwe założenia.

Właściwie wykonane pomiary powinny zweryfikować poprawność wykonania robót montażowych, a o wiarygodności decyduje klika istotnych czynników, takich jak: metoda pomiarowa, jakość przyrządów pomiarowych i sposób interpretacji wyników. Do pomiarów wykonywanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji należą m.in. prędkość przepływu powietrza, strumień objętości powietrza, oraz określanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.

Narzędzia służące do wykonywania pomiarów powietrza

Pomiary wymiany powietrza wykonuje się odpowiednimi cyfrowymi przyrządami pomiarowymi. Jednym z nich jest anemometr skrzydełkowy, który jest przydatny podczas pomiarów takich parametrów powietrza, jak: prędkość, objętość oraz temperatura. Można dzięki niemu zmierzyć zarówno zaburzone, jak i nierównomierne przepływy przez kratki wentylacyjne, a ponadto kontrolować pracę dyfuzorów, nagrzewnic i filtrów oraz urządzeń grzewczych lub chłodniczych. Anemometr posiada sondę wiatraczkową bazującą na wirniku z czterema łopatkami, które zakończone są półkolistymi czaszami. Obracają się one pod wpływem przepływu czynnika, a obroty są rejestrowane za pomocą licznika i porównywane z sekundnikiem. W ten sposób określana jest prędkość przepływu.

Do pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury oraz przepływu objętościowego służą również termoanemometry, w których występuje zasada konwekcyjnej wymiany ciepła pomiędzy nagrzewaną energią elektryczną a omywającym ją gazem. Mają one wbudowaną automatyczną kompensację temperatury w zakresie od -10°C do 60°C. Czujnik teleskopowy ma smukłą konstrukcję, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie pomiaru w wysoko położonych miejscach, a miarka na sondzie pomiarowej umożliwia pomiar prędkości w kanałach wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowania.

Do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza (w obu kierunkach) m.in. w kratkach wentylacyjnych przeznaczony jest balometr, który posiada precyzyjny manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w jego podstawie. Dzięki niemu można zmierzyć natężenie przepływu bezpośrednio, wykonując tylko jeden pomiar, bez konieczności późniejszych obliczeń. Wystarczy przyłożyć balometr do punktu pomiarowego, aby dzwon przykrył źródło powietrza. Tworzy się wtedy kanał pomiarowy kierujący mierzony strumień na specjalny czujnik umieszczony w podstawie.

W dokonywaniu pomiarów wykorzystuje się również przyrządy wielofunkcyjne, które charakteryzują się rozbudowanymi możliwościami pomiarowymi, a mierzone przez nie parametry zależą od rodzaju podłączonej sondy pomiarowej – wyjaśnia Janusz Mitas, właściciel Zakładu Usług Kominiarskich w Warszawie.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments