Don't Miss

Jak właściwie przeprowadzić przegląd regału?

By on 07/19/2018
Regały wysokiego składowania to podstawowe elementy wyposażenia każdego magazynu, niezależnie od branży, w której działa dana firma.

Regały magazynowe można spotkać przede wszystkim w firmach:

– zajmujących się sprzedażą hurtową lub sprzedażą na dużą skalę,

– świadczących sprzedaż internetową na dużą skalę,

– zajmujących się szeroko pojętą produkcją i przetwórstwem, w tym w branży spożywczej,

– zajmujących się logistyką i transportem.

Niezależnie od branży, wszystkie regały, a zwłaszcza regały wysokiego składowania podlegają ciągłemu nadzorowi i wymagają regularnych przeglądów. Jakie rodzaje przeglądów wyróżniamy? Kto i jak często powinien je wykonywać? Odpowiemy na te pytania w dalszej części wpisu.

Przegląd regału – norma

W 2008 roku wprowadzona została w życie norma regulująca kwestie prawne w zakresie przeglądów i eksploatacji regałów oraz urządzeń do składowania. Jest to norma PN-EN 15635. W jej treści można znaleźć informacje dotyczące zasad wykonywania przeglądów oraz ich częstotliwości. Norma wyróżnia też trzy typy przeprowadzanych przeglądów. Są to:

  • natychmiastowe zgłoszenia,
  • oględziny,
  • przeglądy eksperckie.

Natychmiastowe zgłoszenie to rodzaj przeglądu, który wykonywany jest przez zakładowe służby BHP. Dotyczy to przede wszystkim nowo przyjmowanych pracowników, którzy muszą zostać zaznajomieni z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu, dotyczącymi:

– kontroli stanu technicznego regału,

– zgłaszania usterek,

– zgłaszania zagrożeń związanych z regałami,

– unikania niebezpiecznych sytuacji związanych z pracą w otoczeniu regałów.

Każdy nowo przyjęty pracownik powinien zostać poinformowany, że każda usterka regału, która zostaje przez niego zauważona, musi być natychmiastowo zgłoszona osobie odpowiadającej za nadzorowanie systemów bezpieczeństwa instalacji regałowych. Najczęściej takie obowiązki pełni:

  • kierownik magazynu lub jego zastępca,
  • kierownik działu BHP (jeśli taki dział został powołany w firmie),
  • wyznaczony pracownik działu BHP.

Po zgłoszeniu usterki konieczne jest natychmiastowe wykonanie przeglądu, który musi zostać przeprowadzony formalnie. Wskazane jest sporządzenie notatki służbowej z odbytego przeglądu.

Oględziny

Przeglądy regałów okresowe – czyli oględziny, powinny być wykonywane przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli warunki pracy są trudne, a regały szczególnie narażone na uszkodzenia, oględziny można wykonywać jeszcze częściej, by zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo instalacji regałowych.

Oględzin stanu technicznego regałów dokonuje wyznaczony do tego pracownik (najczęściej kierownik magazynu lub osoba do tego wyznaczona przez pracodawcę albo kierownika magazynu). Wyniki swoich obserwacji zapisuje w raporcie. Niektóre firmy stosują tak zwane książki przeglądów okresowych, które są regularnie wypełniane.

W przypadku zauważenia usterki w czasie cotygodniowych oględzin, musi zostać ona jak najszybciej usunięta. Nieusunięcie usterki naraża pracowników magazynu na niebezpieczeństwo.

Sytuacje, które powinny zaniepokoić użytkownika w czasie oględzin to przede wszystkim:

– deformacje i wygięcia nóg regału,

– deformacje belek nośnych, na których składowany jest towar,

– odchylenie regału od pionu,

– pojawienie się korozji na którymkolwiek z elementów,

– deformacja stężeń.

Eksperckie przeglądy regałów

Przeglądy eksperckie powinny być wykonywane co najmniej raz w roku (lub częściej, jeśli warunki pracy regału są trudne). Takiego przeglądu podjąć się może wyłącznie firma autoryzowana przez producenta lub dostawcę regałów, albo sam producent lub dostawca. Kontrola wykonywana jest zawsze w siedzibie firmy, w której zamontowane są regały. Po skontrolowaniu instalacji sporządzany jest specjalny, pisemny raport, który zawiera informacje o wykrytych problemach wraz z sugestią, jak te problemy rozwiązać.

Norma PN-EN 15635 nie wskazuje jednoznacznie na konieczność realizowania przeglądów eksperckich raz do roku. Taki obowiązek nakłada kodeks pracy – konkretniej art. 283.

Dokonywanie regularnych przeglądów stanu technicznego regałów jest obowiązkiem i dobrą praktyką pracodawcy. Dzięki regularnym przeglądom można pracować dużo bezpieczniej, bez obawy o własne zdrowie i życie oraz o zdrowie i życie pracowników.

Pomoc merytoryczna: firma Armag, oferująca profesjonalne przeglądy regałów.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments